روح اله خادمی

درباره من

دکتر روح اله خادمی
image

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز، علم سنجی، رفتار اطلاعاتی و مباحث مربوط به فناوری اطلاعات از علائق پژوهشی بنده است....

محقق گوگل

(1401/11/16)

استنادات

182

h-index

7

i10-index

7

مؤلفین همکار

12

اسکوپوس

(1401/11/16)

استنادات

29

مقالات

7

h-index

3

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

بهمن 91 تا بهمن 95

دکتری

شهید چمران اهواز

1389-1387

کارشناسی ارشد

شهید چمران اهواز

1387-1385

کارشناسی ناپیوسته

بیرجند

1383-1385

کاردانی

شهید باهنر کرمان

تجارب

1400-

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

دانشگاه سمنان

1398-1399

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

دانشگاه سمنان

اسفند 97-

مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

زبان فرانسه

زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

کتابخانه های عمومی

علم سنجی

رفتار اطلاعاتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Visualizing the scientific collaboration of nonlinear analysis in co-authorship: a scientometrics study
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2022)
^رحمان معرفت, ^روح اله خادمی*
رفتار اطلاع‌یابی سلامت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در زمینه بیماری کرونا
تعامل انسان و اطلاعات(2022)
مریم بومری, رضا کریمی, ^روح اله خادمی*
Information Sources of Students of Psychology
International Journal of Information Science and Management (IJISM)(2022)
^رحمان معرفت, ^روح اله خادمی*
کووید 19 و آسیب های روان شناختی : ترسیم نقشه علمی پژوهش های بین المللی در پایگاه استنادی وب آوساینس
روان شناسی بالینی(2021)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
مطالعه علم‌سنجی نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات طی سال‌های 1394 تا 1399
نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات(2021)
رضا کریمی, ^روح اله خادمی*
International scientific collaboration of Semnan university
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(2021)
^روح اله خادمی*
ترسیم نقشه علمی حوزه پژوهشی طلاق با استفاده از تحلیل هم‌استنادی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
Tracing the historical roots of positive psychology by reference publication year spectroscopy (RPYS): A scientometrics perspective
CURRENT PSYCHOLOGY(2020)
^روح اله خادمی, ^محمود نجفی*
تحلیل نقشه موضوعی و هم نویسندگی مقالات مجله اعتیاد پژوهی: یک مطالعه علم سنجی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, 9511431020
ارزیابی ناشران حوزه‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس شاخص‌های ارزش ویژه‌ برند از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی این رشته
کتابداری و اطلاع رسانی(2019)
^روح اله خادمی*
بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, حمید کشاورز
بررسی مقایسه ای مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بر مبنای شاخص های علم سنجی طی سال های 1388 تا 1397
روان شناسی بالینی(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
Visualizing Garfield’s Scientific Performance
JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH(2018)
^روح اله خادمی*
مروری بر تجهیزات نوین در کتابخانه ها
اولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور: ویژه مدیران و معاونان کتابخانه های دانشگاهی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های(2021-11-16)
^روح اله خادمی*, 9711431003, ^حسین مرادی مقدم
تحلیل وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وزارت عتف در مقایسه با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی
اولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور: ویژه مدیران و معاونان کتابخانه های دانشگاهی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه های سراسر کشور(2021-11-15)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم, 9711431016, 9711431043
ترسیم و تحلیل تولیدات علمی حوزه کتابخانه‌های عمومی ایران و اروپا
اولین همایش بین المللی نقش کتابخانه های عمومی در توسعه اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی کشور ایران با تاکید بر تجربیات کشورهای اروپایی(2021-05-19)
^روح اله خادمی*, محمدرضا شکاری
تحلیل روش شناختی مقالات علم سنجی در مجلات علم اطلاعات و دانش شناسی طی سال های 1386 تا 1396
اولین کنفرانس ارزیابی علم(2019-04-24)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران در سال 2016
دومین همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی(2018-05-09)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
نقدی بر وضعیت کتابخانه های تخصصی ایران از نظر منابع اطلاعاتی و خدمات بر اساس مقایسه با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
همایش ملی کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها(2018-03-06)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی
بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت دانشجویان دانشگاه قم در زمینه بیماری کرونا
دانشگاه قم/استادراهنمای دوم/ تاریخ دفاع 1400/7/28
تحلیل رفتار اطلاع یابی در بورس
دانشگاه قم/استاد مشاور/ تاریخ دفاع 1401/7/27
اطلاعات تجاری: از نیاز تا خدمات
پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(2019)
^روح اله خادمی, غلامرضا حیدری*, زاهد بیگدلی, بابک مختاری
بررسی و ترسیم همکاری علمی دانشگاه سمنان در سطح ملی و بین المللی: یک مطالعه علم سنجی(مجری اول)
(2019-11-24)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون اختصاصی 1   (679 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
علم سنجی   (771 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان برنامه نویسی 2   (724 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان برنامه نویسی 1   (765 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
واژه پردازی   (695 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مبانی نرم افزار و سیستم عامل   (760 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای   (686 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
متون اختصاصی 3   (666 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (682 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان کارشناسی   (716 بار دانلود)
رشته : عمومی
کارگاه رایانه   (652 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعات و دانش برای توسعه   (733 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
سازماندهی رایانه ای منابع   (746 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
پایگاه داده   (747 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مبانی شبکه و سخت افزار   (721 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
متون اختصاصی 2   (748 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
ساختمان داده   (838 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
r.khademi@semnan.ac.ir
00982331533037

فرم تماس