روح اله خادمی

درباره من

دکتر روح اله خادمی
image

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز، علم سنجی، رفتار اطلاعاتی و مباحث مربوط به فناوری اطلاعات از علائق پژوهشی بنده است....

محقق گوگل

(1403/3/1)

استنادات

218

h-index

7

i10-index

7

مؤلفین همکار

14

اسکوپوس

(1403/3/1)

استنادات

32

مقالات

8

h-index

3

مؤلفین همکار

9

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

بهمن 91 تا بهمن 95

دکتری

شهید چمران اهواز

1389-1387

کارشناسی ارشد

شهید چمران اهواز

1387-1385

کارشناسی ناپیوسته

بیرجند

1383-1385

کاردانی

شهید باهنر کرمان

تجارب

1400-

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

دانشگاه سمنان

1398-1399

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

دانشگاه سمنان

اسفند 97-

مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

زبان فرانسه

زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

کتابخانه های عمومی

علم سنجی

رفتار اطلاعاتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26
Visualizing Garfield’s Scientific Performance
JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH(2018)
^روح اله خادمی*
بررسی مقایسه ای مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بر مبنای شاخص های علم سنجی طی سال های 1388 تا 1397
روان شناسی بالینی(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
تحلیل نقشه موضوعی و هم نویسندگی مقالات مجله اعتیاد پژوهی: یک مطالعه علم سنجی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, 9511431020
ارزیابی ناشران حوزه‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس شاخص‌های ارزش ویژه‌ برند از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی این رشته
کتابداری و اطلاع رسانی(2019)
^روح اله خادمی*
بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, حمید کشاورز
Tracing the historical roots of positive psychology by reference publication year spectroscopy (RPYS): A scientometrics perspective
CURRENT PSYCHOLOGY(2020)
^روح اله خادمی, ^محمود نجفی*
ترسیم نقشه علمی حوزه پژوهشی طلاق با استفاده از تحلیل هم‌استنادی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
Information Sources of Students of Psychology
International Journal of Information Science and Management (IJISM)(2022)
^رحمان معرفت, ^روح اله خادمی*
کووید 19 و آسیب های روان شناختی : ترسیم نقشه علمی پژوهش های بین المللی در پایگاه استنادی وب آوساینس
روان شناسی بالینی(2021)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
مطالعه علم‌سنجی نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات طی سال‌های 1394 تا 1399
نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات(2021)
رضا کریمی, ^روح اله خادمی*
Visualizing the scientific collaboration of nonlinear analysis in co-authorship: a scientometrics study
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2022)
^رحمان معرفت, ^روح اله خادمی*
International scientific collaboration of Semnan university
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(2021)
^روح اله خادمی*
رفتار اطلاع‌یابی سلامت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در زمینه بیماری کرونا
تعامل انسان و اطلاعات(2022)
مریم بومری, رضا کریمی, ^روح اله خادمی*
کانال های جریان دانش میان دانشگاه و صنعت: بررسی علم سنجی و مروری
نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات(2023)
منصوره صراطی شیرازی, ^روح اله خادمی*
Establishing Information Consulting Services in Public Libraries
International Journal of Information Science and Management(2023)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی*
تحلیل و ترسیم ساختار علمی مدارک حوزه بیومکانیک ایران بر اساس شبکه هم‌واژگانی
مجله علم سنجی کاسپین(2023)
^روح اله خادمی, منصوره صراطی شیرازی, سید آرش حق پناه*
نقدی بر وضعیت کتابخانه های تخصصی ایران از نظر منابع اطلاعاتی و خدمات بر اساس مقایسه با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
همایش ملی کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها(2018-03-06)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی
بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران در سال 2016
دومین همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی(2018-05-09)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
تحلیل روش شناختی مقالات علم سنجی در مجلات علم اطلاعات و دانش شناسی طی سال های 1386 تا 1396
اولین کنفرانس ارزیابی علم(2019-04-24)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
مروری بر تجهیزات نوین در کتابخانه ها
اولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور: ویژه مدیران و معاونان کتابخانه های دانشگاهی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های(2021-11-16)
^روح اله خادمی*, 9711431003, ^حسین مرادی مقدم
تحلیل وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وزارت عتف در مقایسه با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی
اولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور: ویژه مدیران و معاونان کتابخانه های دانشگاهی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه های سراسر کشور(2021-11-15)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم, 9711431016, 9711431043
ترسیم و تحلیل تولیدات علمی حوزه کتابخانه‌های عمومی ایران و اروپا
اولین همایش بین المللی نقش کتابخانه های عمومی در توسعه اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی کشور ایران با تاکید بر تجربیات کشورهای اروپایی(2021-05-19)
^روح اله خادمی*, محمدرضا شکاری
به کارگیری فناوری‌های نوظهور در خدمات نوین کتابخانه‌های عمومی: مرور حوزه ای
اولین همایش بین‌المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها(2022-05-17)
فرزانه قناند نژاد*, ^روح اله خادمی, سمیه کلته
استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در طراحی خدمات فرانهادی کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی نابینایان، کم‌بینایان و معلولین حسی حرکتی
اولین همایش بین‌المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها(2022-05-17)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی, محمد جلیلوند, زهره ملک محمودی
هم آیندی صنعت و دانشگاه در راستای اقتصاد دانش بنیان
هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان(2022-12-23)
منصوره صراطی شیرازی*, نرجس ورع, ^روح اله خادمی, زهرا نامور
?Comparison and Correlation of Altmetrics With Scientometrics Indicators of Library and Information Science Journals. Can We Have a Quartile Ranking Based on the Altmetrics Score
Fourth International Conference on Science & Technology Metrics (STMet 2023)(2023-11-16)
منصوره صراطی شیرازی, ^روح اله خادمی*, منصور کوهی رستمی
کارکرد اقتصادی کتابخانه‌های عمومی در جامعه: ارائه‌ی خدمات اطلاعاتی تجاری در کتابخانه‌های عمومی
هفتمین کنگره ملی متخصصان علوم اطلاعات(2023-05-20)
^روح اله خادمی, محمدرضا شکاری
گسترش خط‌مشی‌های علم، فناوری و نوآوری: ترسیم و تحلیل استنادی
دومین کنفرانس ارزیابی علم: خطی مشی های علم، فناوری و نوآوری اثربخش(2023-05-04)
^روح اله خادمی, منصوره صراطی شیرازی
مقایسه تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاهی و غیر دانشگاهی در حوزه خط مشی علم، فناوری و نوآوری
دومین کنفرانس ارزیابی علم: خطی مشی های علم، فناوری و نوآوری اثربخش(2023-05-04)
منصوره صراطی شیرازی, ^روح اله خادمی*
شناسایی و تحلیل رفتار اطلاعاتی تجاری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان: یک مطالعه کیفی
اطلاعات تجاری: از نیاز تا خدمات
پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(2019)
^روح اله خادمی, غلامرضا حیدری*, زاهد بیگدلی, بابک مختاری
منتخب آثار دومین جشنواره های ملی دانشجویی: کاریکاتور و کاریکلماتورکتاب، مطالعه و خواندن
منتخب آثار دومین جشنواره های ملی دانشجویی: کاریکاتور و کاریکلماتورکتاب، مطالعه و خواندن
ارزیابی پژوهش در علوم انسانی، معیارها و روش ها
ارزیابی پژوهش در علوم انسانی، معیارها و روش ها
بررسی و ترسیم همکاری علمی دانشگاه سمنان در سطح ملی و بین المللی: یک مطالعه علم سنجی(مجری اول)
(2019-11-24)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون اختصاصی 1   (832 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان برنامه نویسی 2   (889 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
علم سنجی   (931 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (109 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان برنامه نویسی 1   (936 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
متون اختصاصی 2   (876 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
واژه پردازی   (834 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای   (820 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (832 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
سازماندهی رایانه ای منابع   (888 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
کارگاه رایانه   (783 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مبانی شبکه و سخت افزار   (861 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
ساختمان داده   (998 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مبانی نرم افزار و سیستم عامل   (909 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
متون اختصاصی 3   (899 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان کارشناسی   (846 بار دانلود)
رشته : عمومی
اطلاعات و دانش برای توسعه   (868 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
پایگاه داده   (880 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
r.khademi@semnan.ac.ir
00982331533037

فرم تماس