روح اله خادمی

درباره من

دکتر روح اله خادمی
image

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز، علم سنجی، رفتار اطلاعاتی و مباحث مربوط به فناوری اطلاعات از علائق پژوهشی بنده است....

محقق گوگل

(1399/9/14)

استنادات

113

h-index

5

i10-index

3

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1399/9/14)

استنادات

10

مقالات

5

h-index

2

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

بهمن 91 تا بهمن 95

دکتری

شهید چمران اهواز

1389-1387

کارشناسی ارشد

شهید چمران اهواز

1387-1385

کارشناسی ناپیوسته

بیرجند

1383-1385

کاردانی

شهید باهنر کرمان

تجارب

1398-

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

دانشگاه سمنان

اسفند 97-

مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

زبان فرانسه

زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

کتابخانه های عمومی

علم سنجی

رفتار اطلاعاتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Tracing the historical roots of positive psychology by reference publication year spectroscopy (RPYS): A scientometrics perspective
CURRENT PSYCHOLOGY(2020)
^روح اله خادمی, ^محمود نجفی*
تحلیل نقشه موضوعی و هم نویسندگی مقالات مجله اعتیاد پژوهی: یک مطالعه علم سنجی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, 9511431020
ارزیابی ناشران حوزه‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس شاخص‌های ارزش ویژه‌ برند از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی این رشته
کتابداری و اطلاع رسانی(2019)
^روح اله خادمی*
بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, حمید کشاورز
بررسی مقایسه ای مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بر مبنای شاخص های علم سنجی طی سال های 1388 تا 1397
روان شناسی بالینی(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
Visualizing Garfield’s Scientific Performance
JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH(2018)
^روح اله خادمی*
تحلیل روش شناختی مقالات علم سنجی در مجلات علم اطلاعات و دانش شناسی طی سال های 1386 تا 1396
اولین کنفرانس ارزیابی علم(2019-04-24)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران در سال 2016
دومین همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی(2018-05-09)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
نقدی بر وضعیت کتابخانه های تخصصی ایران از نظر منابع اطلاعاتی و خدمات بر اساس مقایسه با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
همایش ملی کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها(2018-03-06)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی
اطلاعات تجاری: از نیاز تا خدمات
پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(2019)
^روح اله خادمی, غلامرضا حیدری*, زاهد بیگدلی, بابک مختاری
بررسی و ترسیم همکاری علمی دانشگاه سمنان در سطح ملی و بین المللی: یک مطالعه علم سنجی
(2019-11-24)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون اختصاصی 1   (96 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
کارگاه رایانه   (77 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (96 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای   (96 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
سازماندهی رایانه ای منابع   (162 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعات و دانش برای توسعه   (158 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
علم سنجی   (156 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
پایگاه داده   (140 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مبانی شبکه و سخت افزار   (172 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان برنامه نویسی 2   (156 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
متون اختصاصی 2   (148 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
ساختمان داده   (181 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
واژه پردازی   (141 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مبانی نرم افزار و سیستم عامل   (155 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
متون اختصاصی 3   (141 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان کارشناسی   (175 بار دانلود)
رشته : عمومی
زبان برنامه نویسی 1   (148 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
r.khademi@semnan.ac.ir
00982333623300

فرم تماس